Английские слова на тему «Животные»

 

animal

[‘ænɪm(ə)l]

животное

 

bear

[beə]

медведь

 

fox

[fɒks]

лиса

 

rabbit

[ˈræbɪt]

заяц

 

wolf

[wʊlf]

волк

 

pig

[pɪg]

кабан

 

deer

[dɪə]

олень

 

moose

[muːs]

лось

 

donkey

[ˈdɒŋkɪ]

осел

 

buffalo

[ˈbʌfəl|əʊ]

зубр

 

camel

[ˈkæm(ə)l]

верблюд

 

giraffe

[ʤɪ’rɑːf]

жираф

 

hippopotamus

[ˌhɪpə’pɔtəməs]

бегемот

 

zebra

[‘zebrə]

зебра

 

kangaroo

[ˌkæŋg(ə)’ruː]

кенгуру

 

elephant

[‘elɪfənt]

слон

 

llama

[ˈlɑːmə]

лама

 

horse

[hɔːs]

конь, лошадь

 

foal

[fəʊl]

жеребенок

 

armadillo

[ˌɑːməˈdɪl|əʊ]

броненосец

 

leopard

[ˈlɛpəd]

леопард

 

lion

[‘laɪən]

лев

 

tiger

[ˈtaɪɡə]

тигр

 

bison

[ˈbaɪs(ə)n]

бизон

 

koala

[kəu’ɑːlə]

коала

 

hyena

[haɪˈiːnə]

гиена

 

panda

[‘pændə]

панда

 

rhinoceros

[raɪˈnɒs(ə)rəs]

носорог

 

monkey

[ˈmʌŋkɪ]

обезьяна

 

gorilla

[gə’rɪlə]

горилла

 

chimpanzee

[ˌtʃɪmpænˈziː]

шимпанзе

 

gibbon

[ˈɡɪbən]

гиббон

 

baboon

[bəˈbuːn]

бабуин

 

anteater

[ˈæntˌiːtə]

муравьед

 

mouse

[maus]

мышь

 

possum

[ˈpɒsəm]

опоссум

 

skunk

[skʌŋk]

скунс

 

bat

[bæt]

летучая мышь

 

beaver

[ˈbiːvə]

бобер

 

gopher

[ˈɡəʊfə]

суслик

 

squirrel

[ˈskwɪrəl]

белка

 

rat

[ræt]

крыса

 

chipmunk

[ˈtʃɪpmʌŋk]

бурундук

 

porcupine

[ˈpɔːkjʊpaɪn]

дикобраз

 

raccoon

[ræˈkuːn-]

енот

Если Вам понравилось — поделитесь с друзьями :

 

вернуться к выбору тематик >>>

 

Присоединяйтесь к нам в Facebook!


Смотрите также:

Самое необходимое из теории языка:

Предлагаем пройти тесты онлайн:

Рекомендуемые статьи и видео:

Ещё статьи >>>