Английские слова на тему "Транспорт"

transport

[ˌtræn(t)spɔː’t]

транспорт

airplane

[‘eəpleɪn]

самолёт

ambulance

[‘æmbjələn(t)s]

машина скорой помощи

bus

[bʌs]

автобус

car

[kɑː]

автомобиль

truck

[trʌk]

грузовой автомобиль

fire truck

[‘faɪə trʌk]

пожарная машина

helicopter

[‘helɪkɔptə]

вертолёт

motorcycle

[‘məutəˌsaɪkl]

мотоцикл

overpass

[‘əuvə pɑːs]

эстакада, переход

police car

[pə’liːs kɑː]

полицейский автомобиль

road

[rəud]

дорога, шоссе

boat

[bəʊt]

лодка, шлюпка

sailboat

[‘seɪlbəut]

парусник

ship

[ʃɪp]

корабль

street

[striːt]

улица

submarine

[ˌsʌbm(ə)’riːn]

подводная лодка

subway

[‘sʌbweɪ]

тоннель

tractor

[‘træktə]

трактор

traffic light

[‘træfɪk ‘laɪt]

светофор

train

[treɪn]

поезд

train crossing

[treɪn ‘krɔsɪŋ]

железнодорожный переезд

van

[væn]

фургон

scooter

[ˈskuːtə]

скутер, самокат

bicycle

[ˈbaɪsɪk(ə)l]

велосипед

 

разгадать кроссворд на тему «Транспорт»

вернуться к выбору тематик