Английские слова на тему "Природа"

nature

[‘neɪʧə]

природа

beach

[biːʧ]

берег, пляж

coast

[kəust]

морское побережье

desert

[‘dezət]

пустыня

glacier

[‘glæsɪə]

ледник

forest

[‘fɔrɪst]

лес

field

[fiːld]

поле, луг

canyon

[ˈkænjən]

каньон

island

[ˈaɪlənd]

остров

jungle

[‘ʤʌŋgl]

джунгли, дебри

lake

[leɪk]

озеро

mountain

[‘mauntɪn]

гора

hill

[hɪl]

холм, возвышенность

plain

[pleɪn]

равнина

hollow

[‘hɔləu]

низина, впадина

pond

[pɔnd]

пруд

rock

[rɔk]

скала, камень

ocean

[‘əuʃ(ə)n]

океан

sea

[siː]

море

river

[‘rɪvə]

река

 

разгадать кроссворд на тему «Природа»

вернуться к выбору тематик