Английские слова на тему "География"

geography

[ʤɪ’ɔgrəfɪ]

география

United States (of America)

[juːˌnaɪtɪd’steɪts(əvə’merɪkə)]

Соединённые Штаты (Америки)

Canada

[‘kænədə]

Канада

Mexico

[‘meksɪkəu]

Мексика

Panama

[ˌpænə’mɑː]

Панама

Haiti

[‘heɪtɪ]

Гаити

Jamaica

[ʤə’meɪkə]

Ямайка

Peru

[pə’ruː]

Перу

Dominican Republic

[də’mɪnɪkən rɪ’pʌblɪk]

Доминиканская Республика

Cuba

[‘kjuːbə]

Куба

Caribbean

[ˌkærə’biːən]

Карибы

Greenland

[‘griːnlənd]

Гренландия

El Salvador

[ˌel’sælvədɔː]

Сальвадор

Puerto Rico

[-]

Пуэрто-Рико

Colombia

[kə’lɔmbɪə]

Колумбия

Venezuela

[ˌvenɪ’zweɪlə]

Венесуэла

Honduras

[hɔn’djuərəs]

Гондурас

Guyana

[gaɪ’ɑːnə]

Гайана

Guatemala

[ˌgwætə’mɑːlə]

Гватемала

Bolivia

[bə’lɪvɪə]

Боливия

Argentina

[ˌɑːʤ(ə)n’tiːnə]

Аргентина

Ecuador

[ˌekwə’dɔː]

Эквадор

Chile

[‘ʧɪlɪ]

Чили

Brazil

[brə’zɪl]

Бразилия

Costa Rica

[ˌkɔstə’riːkə]

Коста-Рика

 

Scotland

[‘skɔtlənd]

Шотландия

Albania

[æl’beɪnɪə]

Албания

Ireland

[‘aɪələnd]

Ирландия

Russia

[‘rʌʃə]

Россия

Oman

[ə’mɑːn]

Оман

Bulgaria

[bʌl’geərɪə]

Болгария

Saudi Arabia

[ˌsaudɪə’reɪbɪə]

Саудовская Аравия

Hungary

[‘hʌŋg(ə)rɪ]

Венгрия

Cyprus

[‘saɪprəs]

Кипр

Iraq

[ɪ’rɑːk]

Ирак

Iran

[ɪ’rɑːn]

Иран

Syria

[‘sɪrɪə]

Сирия

Lebanon

[‘lebənən]

Ливан

Israel

[‘ɪzreɪl]

Израиль

Jordan

[‘ʤɔːdn]

Иордания

Yemen

[‘jemən]

Йемен

Kuwait

[kuː’weɪt]

Кувейт

Bahrain

[bɑː’reɪn]

Бахрейн

Netherlands

[‘neðələndz]

Нидерланды

Luxembourg

[‘lʌks(ə)mbɜːg]

Люксембург

Belgium

[‘belʤəm]

Бельгия

Portugal

[‘pɔːʧəg(ə)l]

Португалия

France

[frɑːn(t)s]

Франция

England

[‘ɪŋglənd]

Англия

Denmark

[‘denmɑːk]

Дания

Spain

[speɪn]

Испания

 

разгадать кроссворд на тему «География»

вернуться к выбору тематик