Английские слова на тему "Деньги"

piece

[piːs]

монета

coin

[kɔɪn]

монета

one p coin

[wʌn pi: kɔɪn]

1 пенс

a penny

[ə’penɪ]

1 пенс

twopence

[‘tʌp(ə)n(t)s]

2 пенса

a twopenny

[ə’tʌp(ə)nɪ]

2 пенса

a fivepenny piece

[ə’faɪvpenɪ piːs]

5 пенсов

five p

[faɪv piː]

5 пенсов

a tenpenny piece

[ə’tenpenɪ piːs]

10 пенсов

ten p

[ten piː]

10 пенсов

a twenty pence coin

[ə’twentɪ pen(t)s kɔɪn]

20 пенсов

twenty p

[‘twentɪ piː]

20 пенсов

a fifty pence piece

[ə’fɪftɪ pen(t)s piːs]

50 пенсов

fifty p

[‘fɪftɪ piː]

50 пенсов

a pound

[ə paund]

1 фунт

quid

[kwɪd]

соверен, фунт (стерлингов)

five pounds (quid)

[faɪv paundz(kwɪd)]

5 фунтов

a fiver

[‘faɪvə]

5 фунтов

ten pounds (quid)

[ten paundz(kwɪd)]

10 фунтов

a tenner

[‘tenə]

10 фунтов

twenty pounds (quid)

[‘twentɪ paundz(kwɪd)]

20 фунтов

fifty pounds (quid)

[‘fɪftɪ paundz(kwɪd)]

50 фунтов

one cent

[wʌn sent]

1 цент

a penny

[ə’penɪ]

1 цент

five cents

[faɪv sents]

5 центов

a nickel

[ə’nɪkl]

5 центов

ten cents

[ten sents]

10 центов

a dime

[ə daɪm]

10 центов

twenty-five cents

[‘twentɪ faɪv sents]

25 центов

a quarter

[ə’kwɔːtə]

25 центов

a half-dollar

[ə hɑːf ‘dɔlə]

50 центов

one dollar

[wʌn ‘dɔlə]

1 доллар

two dollar

[tuː’dɔlə]

2 доллара

five dollar

[faɪv ‘dɔlə]

5 долларов

ten dollar

[ten ‘dɔlə]

10 долларов

twenty dollar

[‘twentɪ ‘dɔlə]

20 долларов

fifty dollar

[‘fɪftɪ ‘dɔlə]

50 долларов

hundred dollar

[‘hʌndrəd ‘dɔlə]

100 долларов

 

вернуться к выбору тематик